Grobišče padlih v prvi in drugi svetovni vojni

Pohodniki Kolesarji Zgodovinski navdušenci in svojci padlih vojakov Organizirane skupine
10 min

Leta 1915 je bilo v Hotedršici, desno od civilnega pokopališča, vzpostavljeno vojaško pokopališče, kamor so pokopavali tuje vojake. Tu naj bi bilo pokopanih okoli 50 avstro-ogrskih vojakov iz prve svetovne vojne. Bili so madžarske, češke in avstrijske narodnosti. Poleg njih naj bi bilo na tem vojaškem pokopališču pokopanih tudi 9 borcev NOB. Leta 2020 je bil v dunajskih arhivih najden dokument, ki dokazuje, da je bilo tu že do konca februarja 1917 pokopanih 22 pripadnikov tujih vojsk.
Pokopališče je obdano z nizko zidano ograjo in urejeno kot park pravokotne oblike s štirimi travnatimi pravokotniki. Na severnem delu, med dvema brezama, je postavljen spomenik, posvečen padlim med prvo svetovno vojno. Južneje stoji spomenik, posvečen padlim v NOB.

Besedilo/Fotografija: Renata Gutnik

 

Dostop in uporabne informacije

Dostop

Grobišče, obdano z nizko zidano ograjo, leži ob civilnem pokopališču in cerkvi Sv. Janeza Krstnika v Hotedršici.

Informacije

Občina Logatec
Tržaška cesta 50a
SI–1370 Logatec
+386 1 7590 600
obcina.logatec@logatec.si
logatec.si

Pohodniki Kolesarji Zgodovinski navdušenci in svojci padlih vojakov Organizirane skupine
10 min

Trajanje ogleda

10 min

GPS koordinate

45.929681, 14.141899

Najbolj primeren letni čas

januar‒december

Promocijska gradiva

Interreg