O nas

Ustanova ‟Fundacija Poti miru v Posočju”

Dolina Soče je bila v prvi svetovni vojni, med letoma 1915 in 1917, del soške fronte, ki je znana kot eno največjih bojevanj človeka v visokogorju. Dediščine vojne, ki je zaznamovala ljudi in svet, tu ni mogoče prezreti. Danes predstavlja pomembno snovno in nesnovno dediščino evropske zgodovine. Da bi jo zaščitili in ohranili, je bila leta 2000 ustanovljena Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju. Ustanovili so jo Zdravko Likar, Željko Cimprič, univ. prof. dr. Anton Jeglič in sedaj že pokojni prof. dr. Robert Blinc.

Vlada Republike Slovenije je na 17. seji, dne 21. septembra 2000 sprejela nacionalni in mednarodni projekt ‟Posočje–Pot miru”. S sklepom je zavezala več ministrstev, da financirajo izvajanje projekta, in dala pobudo, da se ustanovi posebna fundacija, ki bo izvajala ta projekt. 1. decembra leta 2000 je bila ustanovljena neprofitna Ustanova ‟Fundacija Poti miru v Posočju”. Zaradi uspešnosti izvajanja desetletnega projekta ‟Posočje–Poti miru” je Vlada RS vsakih naslednjih 5 let na podlagi medresorsko usklajenega vladnega gradiva ter poročila in programa za nadaljnjih 5 let sprejela sklep o nadaljnjem sofinanciranju tega mednarodnega projekta. V obdobju od 2021 do 2025 program fundacije sofinancirajo: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pri izvajanju programa pomagajo tudi Ministrstvo za kulturo, posamezne občine vzdolž Poti miru ter nekateri sponzorji. Pomemben del sredstev za svoje delovanje Fundacija pridobiva z uspešnim kandidiranjem na evropskih razpisih ter tudi z lastno dejavnostjo.

Osnovne aktivnosti Fundacije so študijsko-raziskovalno delo, obnova in predstavitev zgodovinske in kulturne dediščine prve svetovne vojne, založništvo strokovnega in promocijskega gradiva, urejanje Zgodovinske knjižnice Kobarid in razvoj zgodovinskega turizma. Poslanstvo Fundacije je povezovati območja in ljudi ter predstavljati kulturno in naravno dediščino vzdolž nekdanje soške fronte, ohranjati spomin na vse žrtve prve svetovne vojne ter spodbujati razmislek o vredno(s)ti miru. Zato sodeluje z občinami in drugimi pomembnimi organizacijami v Sloveniji in Italiji ter drugih državah, ki so bile nekoč del prve svetovne vojne. Svoje aktivnosti, namen in poslanstvo Fundacija uresničuje z razvojem in koordiniranjem Poti miru od Alp do Jadrana. Želja Fundacije je združitev bojišč prve svetovne vojne od Vzhodne do Zahodne Evrope v Evropsko Pot miru. Fundacija želi dediščino prve svetovne vojne in Pot miru vpisati na seznam Kulturnih poti pri Svetu Evrope in na Unescov seznam svetovne dediščine.

Fundacijo Poti miru vodi uprava, ki ji predseduje Zdravko Likar, podpredsednica je univ. prof. dr. Petra Svoljšak, njeni člani pa so Željko Cimprič, univ. prof. dr. Anton Jeglič ter Mara Černic.

SODELAVCI

Maša Klavora

Direktorica

+386 5 389 0166

Jasmina Urbančič Berginc

+386 5 389 0167

Katja Sivec

+386 5 389 0168

Leon Četrtič

+386 5 389 0167

Mihael Uršič

+386 5 389 0168

Urška Lazar

+386 5 389 0166

Simona Bizjak

+386 5 389 0168

PromoTurismoFVG

Villa Chiozza – Via Carso, 3

33052 Cervignano del Friuli (UD)

Italija

+39 0431 387 111

800 016 044

info@promoturismo.fvg.it

Nicola Revelant

+39 0431387129

nicola.revelant@promoturismo.fvg.it

Glavni partnerji Fundacije Poti miru pri razvoju ideje Poti miru so Kobariški muzej, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ZRC SAZU ‒ Zgodovinski inštitut Milka Kosa, Posoški razvojni center in PromoTurismoFVG.

Interreg