Skupnost Pot miru

Fundacijo Poti miru pri izpolnjevanju poslanstva Poti miru vodi vizija povezovanja z akterji, ki jih druži raziskovanje skupne zgodovine, ohranjanje dediščine in spomina, širjenje vrednote miru ter razvoj kulturnega turizma. Zaradi svojega širokega delovanja je spletla obsežno mrežo trdnih partnerstev na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Pri delu Fundacije je nepogrešljivo tesno sodelovanje z muzeji in drugim strokovnimi institucijami, ki ohranjajo in raziskujejo kulturno dediščino, občinami, turističnimi destinacijami, razvojnimi agencijami, društvi, zgodovinskimi navdušenci ter drugimi podporniki Poti miru od Alp do Jadrana.

Najpomembnejši partner Fundacije je Kobariški muzej. Glavni projekt, to je čezmejna kulturno-pohodniška Pot miru od Alp do Jadrana, Fundacija razvija z italijanskim partnerjem PromoTurismoFVG iz Furlanije – Julijske krajine. Pri študijsko-raziskovalnih aktivnostih Fundacija precej sodeluje z Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Zgodovinski inštitut Milka Kosa), pri pripravi in izvajanju EU projektov pa s Posoškim razvojnim centrom.

Častna pokrovitelja Poti miru od Alp do Jadrana sta predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, in predsednik Republike Italije, Sergio Mattarella, ter nekdanja predsednika omenjenih držav, dr. Danilo Türk in Giorgio Napolitano.

 

Slovenski in italijanski partnerji projekta Pot miru od Alp do Jadrana:

Ministrstva in Dežele:

 

Občine:

 

Muzeji:

 

Regijske razvojne agencije:

 

Nevladne organizacije, društva:

 

Turistične organizacije:

 

Dediščinske institucije:

 

Raziskovalne institucije:   

 

Turistične in marketinške agencije:

 

Pot miru širom Evrope podpirajo številne institucije in posamezniki:

Interreg