< Nazaj na Študijski center

Ženske v prvi svetovni vojni

Avtorji razstav: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Ustanova ‟Fundacija Poti miru v Posočju”

Vloga žensk v prvi svetovni vojni je bila (pre)dolgo zapostavljena zgodovinopisna tema. Z namenom, da bi zapolnili to vrzel in širšo javnost seznanili z novimi zgodovinopisnimi dognanji, so bile zasnovane razstave o ženskah, ki so živele in delovale v vojnem času. Razstave, ki so posvečene štirim vojnim letom (1914, 1915, 1916 in 1917) in začetkom povojnega obdobja, prvenstveno prikazujejo dogajanje v neposredni bližini soške fronte in njenem zaledju. Pozorno sledijo tudi vojnim dogajanjem v širšem mednarodnem prostoru. Protagonistke posameznih tematskih prikazov in obravnav so ženske, in sicer kot žene, matere, sestre, hčere, dekleta, kmetice in delavke, meščanke in aristokratinje, dobrodelne dame, prostitutke, upornice, podpornice in nasprotnice vojni; ženske s svojimi biografijami in družbenimi vlogami, ki jih je vojni čas določal in zaznamoval.

 

Fotografija: Arhiv Museo civico del Risorgimento Bologna
Interreg