< Nazaj na Študijski center

Spominska cerkev Svetega Duha v Javorci

Konec leta 2019 je Posoški razvojni center v sodelovanju z Občino Tolmin zaključil investicijo v obnovo Spominske cerkve Svetega Duha v Javorci. Investicija je obsegala zamenjavo dotrajane strešne kritine, sanacijo dostopne poti od Srednjice do Javorce in rekonstrukcijo lesene ograje na poti. Naložba je pomembno prispevala k ohranjanju, nadgradnji in ureditvi dediščine prve svetovne vojne, kar je eden izmed glavnih ciljev projekta kot tudi lokalnih inštitucij z velikimi prizadevanji za ohranjanje spomina na to zgodovinsko obdobje. 85 odstotkov sredstev je bilo zagotovljenih v sklopu projekta WALKofPEACE, 15 odstotkov vrednosti investicije pa je krila Občina Tolmin.

Spominska cerkev Svetega Duha v Javorci, ki je posvečena padlim avstro-ogrskim branilcem soškega bojišča (1915‒1917), je bila zgrajena pod Avstro-Ogrsko, obnavljale in ohranjale pa so jo oblasti treh držav: Italije, Jugoslavije in danes Slovenije. Po vojni je bila prvič obnovljena leta 1934 (Italija), nato v začetku 80. let (Jugoslavija), popotresno v letih 2004‒2005 (Republika Slovenija), manjši posegi pa so bili izvedeni še leta 2016 in 2017.

Cerkev Svetega Duha na Javorci je bila kot najlepši spomenik prve svetovne vojne na ozemlju Republike Slovenije leta 1999 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, leta 2007 se je uvrstila na seznam posebno pomembne zgodovinske in kulturne dediščine Evrope ter leta 2018 prejela znak evropske dediščine.

 

Besedilo: Suzana Colja Resnik, Posoški razvojni center
Fotografija: Jure Batagelj, Fundacija Poti miru
Interreg