Mali muzej soške fronte Tolminsko mostišče

Pohodniki Kolesarji Družine Zgodovinski navdušenci in svojci padlih vojakov Organizirane skupine
1 h

Zbiralec ostalin soške fronte, Peter Kogoj, ki je obenem tudi lastnik zbirke Tolminsko mostišče, se zadnjih 15 let intenzivneje ukvarja z iskanjem predmetov, ki so ostali na območju bojišča, ki je zaradi svoje lege med vojno dobilo naziv Tolminsko mostišče. Že od samega začetka zbiranja, ki sodi v začetek 90-ih let prejšnjega stoletja, pa se je držal načela, da se v svojem raziskovanju omeji na del bojišča, ki ga je branil XV. avstro-ogrski korpus, to je od Batognice na severu, pa do Avč na jugu. Seveda ga je raziskovalna žilica gnala tudi v nasprotnikovo-italijansko zaledje, v Volčanske Rute in naprej na greben Kolovrata. Prav območje Tolminskega mostišča pa je zaradi dejstva, da je bila z njega sprožena zadnja, dvanajsta avstro-ogrsko-nemška ofenziva, ponudilo dodaten draž zbiranja, kajti le-tu se je mogoče nadejati najdb ostalin nemške vojske. Te so lastniku najljubše in o njih najraje razpravlja. Za največji uspeh si šteje, da je na grebenih proti Kolovratu in v njegovih grapah proti Soči lociral mikro točke spopadov nemških enot ob preboju, med drugim vojakov, ki so bili podrejeni nadporočniku Erwinu Rommlu. S predstavljenimi eksponati želi pri obiskovalcu namenoma vzbuditi grozo oziroma z načrtnim zbiranjem orožja, ki se je uporabljalo za boj z bližine v jarkih, teži k temu, da obiskovalec ne bi ostal ravnodušen. Zbirka nima namena predstavljati vojaka kot nedolžno žrtev vojne oziroma političnih apetitov, ampak kot človeka, ki v samoohranitvenem nagonu ne izbira sredstev in načina za onesposobitev nasprotnika.

Besedilo: Peter Kogoj
Fotografije: (1, 2, 4) Peter Kogoj; (3) Fundacija Poti miru

Dostop in uporabne informacije

Dostop

V centru Mosta na Soči zavijete za Novo Gorico. Muzejska zbirka se nahaja na klancu na poti proti mostu čez Sočo na desni strani ceste.

Informacije

Peter Kogoj
Most na Soči 53
SI‒5216 Most na Soči
+386 31 699 968

Ogled zbirke je možen po predhodni najavi.

Pohodniki Kolesarji Družine Zgodovinski navdušenci in svojci padlih vojakov Organizirane skupine
1 h

Trajanje ogleda

1 h

GPS koordinate

46.153118, 13.740678

Najbolj primeren letni čas

januar‒december
Interreg