Utrdba Alpskega zidu na Primožu in Krožna pot vojaške zgodovine

Pohodniki Družine Zgodovinski navdušenci in svojci padlih vojakov Organizirane skupine
Lahko/Srednje | 1‒4 h

Do utrdbe Alpskega zidu na Primožu vodi urejena tematsko-učna pot, ki povezuje Park vojaške zgodovine, nekdanji vojaški poligon na Koti 110 in hrib Primož (718 m). Utrdba je del Alpskega zidu – utrdbenega sistema, ki ga je italijanska vojska gradila ob vsej kopenski meji v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno. Mogočna podzemna utrdba na Primožu je bila poveljniška utrdba skupine utrdb okrog Pivke. Sistem strelskih jarkov in podzemnih rovov pa še danes priča o močni prisotnosti italijanske vojske na tem območju.
Območje okrog utrdbe si lahko ogledate sami, ob poti je postavljenih 5 informativnih tabel. Z vodnikom pa se lahko sprehodite tudi v notranjost podzemne utrdbe in si ogledate 500 metrov podzemnih rovov ter notranje prostore poveljniške utrdbe. Sama pot do Primoža in utrdbe vam bo vzela 40 minut hoje.
V kolikor se boste s Primoža podali po celotni Krožni poti Parka vojaške zgodovine, vam bo pot vzela 4 ure hoje. Krožna pot povezuje Park vojaške zgodovine, podzemno utrdbo Alpskega zidu na Primožu, Šilentabor nad Zagorjem in vas Narin.

 

Fotografije: (1, 2, 4) Valter Leban, Park vojaške zgodovine Pivka; (3) Park vojaške zgodovine Pivka

Uporabne informacije

Cena:
Ogled notranjosti utrdbe na Primožu:
za skupine do 15 oseb: 7 €/osebo + doplačilo za najem vodnika 40 €
– za skupine nad 15 oseb: 7 €/ osebo

Ogled notranjosti utrdbe na Primožu + pohod po Krožni poti vojaške zgodovine:
110 € + doplačilo 7 €/osebo

Voden ogled je mogoč ob predhodni rezervaciji.

Zborno mesto: Turistično informacijski center Parka vojaške zgodovine

Informacije

Center za obiskovalce Pot miru, Kobarid
Gregorčičeva ulica 8
SI–5222 Kobarid
+386 5 389 0167, +386 31 586 296
turizem@potmiru.si, info@thewalkofpeace.com
www.thewalkofpeace.com

Pohodniki Družine Zgodovinski navdušenci in svojci padlih vojakov Organizirane skupine
Lahko/Srednje | 1‒4 h

Trajanje ogleda

1‒4 h
Interreg