Ruska jama

Pohodniki Družine Zgodovinski navdušenci in svojci padlih vojakov Organizirane skupine
Lahko | 1 h

Na območju Krasa je avstro-ogrska vojska v času soške fronte nekatere naravne kraške jame preuredila v vojaške namene. Imena teh jam nam še danes govorijo o njihovi nekdanji namembnosti. Rusko jamo so sprva uporabljali za skladiščenje streliva, kasneje pa so v njej namestili ruske vojne ujetnike, ki so imeli nalogo popravljati poškodbe na cesti Kostanjevica‒Lokvica. Ruski ujetniki so bili zajeti na vzhodni fronti in prepeljani v neposredno zaledje fronte, kjer so opravljali težka fizična dela, kot so gradnja cest, poti, železnice, vodovoda, skladišč ipd. Takrat je bilo na širšem območju Krasa prisotnih okrog 15.000—20.000 ruskih vojakov. V izredno težkih pogojih, slabo oblečeni, podhranjeni, izmučeni od težkega dela in trpinčenja so tu številni izgubili življenje. V deseti soški bitki je italijanska vojska Rusko jamo zasedla in preuredila za svoje potrebe, vendar se je morala po le nekaj mesecih, med dvanajsto soško bitko, umakniti iz tega območja.

Fotografije: Turizem Miren – Kostanjevica

Dostop in uporabne informacije

Dostop

Dostop iz Kostanjevice na Krasu:
V zgornjem delu Kostanjevice na Krasu (za cerkvijo sv. Martina) zavijete s ceste na lepo makadamsko pot v smeri proti severu oziroma proti Velikemu vrhu. Pot je označena z usmerjevalnimi tablicami Poti miru. Peljete mimo farme in opuščenega vojaškega centra. Držite se glavne makadamske poti. Po rahlem dolgem vzponu in spustu prispete na križišče, kjer greste naravnost (ne zavijete desno). Čez približno 100 metrov bo na desni strani lep makadamski odcep v vrtačo, kjer se nahajata parkirišče in vhod v jamo.

Informacije

Center za obiskovalce Pot miru, Pomnik miru Cerje
Lokvica 35
SI–5291 Miren
+386 31 310 800
info@mirenkras.si
https://www.mirenkras.si/en/

Center za obiskovalce Pot miru, Kobarid
Gregorčičeva ulica 8
SI–5222 Kobarid
+386 5 389 0167, +386 31 586 296
turizem@potmiru.si, info@thewalkofpeace.com
www.thewalkofpeace.com

Pohodniki Družine Zgodovinski navdušenci in svojci padlih vojakov Organizirane skupine
Lahko | 1 h

Trajanje ogleda

1 h

GPS koordinate

45.858895, 13.638604

Najbolj primeren letni čas

januar‒december

Oprema

Pohodniška oblačila in obutev, svetilka

Promocijska gradiva

Interreg