< Nazaj na Dediščina 1. sv. vojne

UNESCOV Poskusni seznam

V času svetovnega obeleževanja 100-letnic prve svetovne vojne je Nacionalni odbor Republike Slovenije za obeleževanje stoletnic prve svetovne vojne leta 2015 podal pobudo o vpisu dediščine prve svetovne vojne in Poti miru na svetovne in evropske sezname kulturne dediščine. Predlog so podprle številne občine vzdolž nekdanje soške fronte, 16. decembra 2015 pa tudi Vlada Republike Slovenije, ki je Fundacijo Poti miru določila za koordinatorja delovne skupine, katere vodja je dr. Petra Svoljšak. Delovna skupina, v kateri so bili tudi predstavniki Ministrstva za kulturo, Ministrstva za obrambo in Zavoda za varstvo kulturne dediščine, je pripravila gradivo za vpis dediščine prve svetovne vojne in Poti miru na območju Republike Slovenije na Unescov Poskusni seznam. Odbor za svetovno dediščino je 29. januarja 2016 potrdil vpis dediščine in Poti miru na Unescov Poskusni seznam, ki pomeni obvezno vmesno točko v postopku.

V naslednjih letih je bil pripravljen obsežen tehnični del Poskusnega dosjeja. Tako kot nosilci drugih poskusnih nominacij vojne dediščine 20. stoletja, trenutno tudi slovenska delovna skupina čaka na odločitve in usmeritve mednarodne ekspertne skupine strokovnjakov o krajih spomina, povezanih z nedavnimi konflikti.

 

Fotografije: (1) David Štulc Zornik, Turizem Dolina Soče; (2, 4, 5) Jure Batagelj, Fundacija Poti miru; (3) Schirra/Giraldi, PromoTurismoFVG; (6) Simon Kovačič, Fundacija Poti miru
Interreg