< NAZAJ

Na Cerju predstavili Interreg projekt BeWoP

V Pomniku miru na Cerju se je 30. maja 2024 odvil kick-off meeting projekta BeWoP – Beyond Walk of Peace: from Crossborder Historical Research and Cultural Heritage to European Trail and Stories, na katerem so se zbrali vsi projektni partnerji. Uvodnemu partnerskemu sestanku pa je sledil dogodek, na katerem je bil projekt predstavljen širši javnosti. Gre za projekt v vrednosti skoraj 1,3 milijona evrov, ki ga v višini 80 % sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija–Slovenija. Projekt se je začel v mesecu aprilu 2024, trajal pa bo predvidoma do oktobra 2026. V vlogi vodilnega partnerja nastopa Fundacija Poti miru, kot projektni partnerji pa so vključeni EZTS GO, PromoTurismo FVG, ZRC SAZU, združenje èStoria in Občina Miren-Kostanjevica.

V polni dvorani Pomnika miru so predstavitvi projekta prisluhnili številni obiskovalci in mediji, poleg projektnih partnerjev pa so bili prisotni tudi številni predstavniki pridruženih partnerjev, ki prihajajo iz Slovenije (Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za obrambo, Slovenska turistična organizacija ter Muzej narodne osvoboditve Maribor), Italije (European wildlife management association, Museo storico italiano della guerra, M9 Museo del ’900, Associazione Amici delle Alpi Carniche, Associazione Friuli Storia), Belgije (In Flanders Fields Museum) in Poljske (Euroregion Karpacki in Jagielloonian University Krakow).

Prisotne so nagovorili župan Občine Miren Kostanjevica Mauricij Humar, poslanec državnega zbora in nekdanji župan Občine Tolmin Uroš Brežan, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved, direktorica direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dubravka Kalin, umetniška svetovalka GO! 2025 Neda Rusjan Bric, generalni direktor PromoTurismoFVG Antonio Bravo, odbornik goriške občine Francesco del Sordi in Andreja Grom s Programa Interreg Italia–Slovenija. Gostje so v nagovorih predvsem poudarili pomembnost miru kot temeljne vrednote projekta ter priložnosti, ki jo kulturni turizem, vezan na kraje prve svetovne vojne, nudi za razvoj celotnega obmejnega pasu.

Nagovorom gostov pa so sledile predstavitve projektnih aktivnosti, ki so jih pripravili Maša Klavora (vodja projekta, Fundacija Poti miru v Posočju) ter referenti projekta znotraj posameznih partnerskih ustanov – Ezio Benedetti (EZTS GO), Petra Svoljšak (ZRC SAZU), Nicola Revelant (PromoTurismoFVG), Tina Gerbec (Občina Miren-Kostanjevica) in Adriano Ossola (Združenje èStoria).

Dogodek se je zaključil s prijetnim druženjem udeležencev ob pogostitvi v prostorih Pomnika miru.

 

Več o projektu, njegovih ciljih in zastavljenih rezultatih si lahko preberete na povezavi https://www.ita-slo.eu/sl/bewop

Fotografije: Anja Sedevčič Lasič, Miren Kras; Fundacija Poti miru

 

Interreg