< Nazaj na Uspešni razpisi

NETWORLD – Mreženje z namenom ohranjanja multikulturne dediščine prve svetovne vojne na območju Podonavja

Projekt NETWORLD je prispeval h glavnim ciljem transnacionalnega programa Podonavje 2014–2020 (okoljsko in kulturno odgovorno Podonavje) s krepitvijo skupnih pristopov pri dokumentiranju, ohranjanju, upravljanju in spodbujanju kulturnega turizma v Podonavju.
Glavni cilj projekta NETWORLD je bil povečanje prepoznavnosti dediščine prve svetovne vojne in njena trajnostna uporaba za razvoj kulturnega turizma.

Specifični cilji projekta NETWORLD:

  • Priprava podatkovne baze, strategije ohranjanja in smernic načrta upravljanja dediščine prve svetovne vojne.
  • Sodelovanje z državami iz upravičenega območja in izven njega ob stoletnici konca prve svetovne vojne.
  • Povečana prepoznavnost in obisk zgodovinskih točk prve svetovne vojne.
  • Promocija blagovne znamke Pot miru na območju programa.
  • Izvedba različnih turistično-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti.
  • Organizacija in izvedba transnacionalnih dogodkov in konferenc v devetih državah.

Štirinajst projektnih partnerjev iz devetih držav Podonavja in enajst pridruženih partnerjev si je prizadelo za izvajanje projektnih aktivnosti in nalog, ki so bile razvrščene v šest delovnih sklopov. Partnerstvo in projektne aktivnosti projekta NETWORLD je vodil Posoški razvojni center.

Štirinajst projektnih partnerjev iz devetih držav Podonavja:

Slovenija: Posoški razvojni center (vodilni partner)
Slovenija: Ustanova ‟Fundacija Poti miru v Posočju”
Češka: Společnost Rožmberk o.p.s.
Bolgarija: Агенция за икономическо развитие  Варна (Agencija za gospodarski razvoj Varna)
Bolgarija: Регионален Исторически Музей Добрич (Pokrajinski zgodovinski muzej Dobrich)
Madžarska: Szociális Kulturális Szövetkezet
Madžarska: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Občina Veszprém)
Avstrija: die Berater Unternehmensberatung GmbH
Avstrija: Donau-Universität Krems / Department für Bauen und Umwelt
Romunija: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism
Hrvaška: Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije
Slovaška: Prešovská univerzita v Prešove
Bosna in Hercegovina: Ekonomski fakultet u Sarajevu
Bosna in Hercegovina Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona

Trajanje projekta: 1. januar 2017–30. junij 2019
Vrednost projekta: 1.869.398 EUR

Projekt je sofinancirala Evropska unija iz sredstev ERDF in IPA

 

Več o projektu:
www.interreg-danube.eu/networld
https://ww1sites.eu/

Interreg