Muzejska zbirka Pristava

Pohodniki Kolesarji Družine Organizirane skupine
1 h

Razstava Na šverc! Tihotapstvo na Goriškem po drugi svetovni vojni se nahaja v prostorih nekdanjega maloobmejnega prehoda na Pristavi. Tihotapstvo je dejavnost, ki je bila ob mejah vedno prisotna. Skrivno prenašanje bolj ali manj nujnih dobrin čez mejo se običajno imenuje šverc oziroma drobni šverc. Navezuje se na čas po drugi svetovni vojni, ko so si ljudje na ta način skušali nekoliko izboljšati življenjski standard.

Besedilo: Goriški muzej Museum
Fotografije: Katarina Brešan, Goriški muzej

Dostop in uporabne informacije

Informacije

Muzejska zbirka Pristava
Kostanjeviška cesta 32
SI–5000 Nova Gorica
+386 5 33 59 811
goriski.muzej@siol.net
www.goriskimuzej.si

Pohodniki Kolesarji Družine Organizirane skupine
1 h

Trajanje ogleda

1 h

GPS koordinate

45.947007, 13.634064

Najbolj primeren letni čas

januar‒december

Promocijska gradiva

Interreg