< NAZAJ

Sejem in konferenca ‟Trajnostni turizem v Jadransko–Jonski regiji”

Ancona, 16. september 2022

V italijanski pokrajini Marke, v mestu Ancona, sta potekala sejem in konferenca z naslovom Trajnostni turizem v Jadransko–Jonski regiji (Turismo sostenibile nella regione adriaticoionica). Dogodka so se udeležili predstavniki Fundacije Poti miru, občine Kanal ob Soči in Posoškega razvojnega centra.

Na sejmu so bili prisotni ponudniki, ki dajejo trajnostnemu turizmu velik pomen: mesta, združenja, nevladne organizacije, turistični ponudniki, zagonska podjetja. Predstavljeni so bili projekti iz držav Jadransko-Jonske regije (Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Grčija, Italija, Črna Gora, Severna Makedonija, Srbija in Slovenija). Izpostavili so svoje pobude okoljsko ozaveščenih počitniških rešitev za zmanjšanje negativnega vpliva turizma na okolje in za povečanje pozitivnih učinkov turistične panoge na podeželju in izven ustaljenih turističnih destinacij. Predstavniki iz Slovenije so v tem kontekstu predstavili vizijo razvoja povezovanja partnerjev v Sloveniji in evropskih državah s poslanstvom združevanja območij, kjer so potekale frontne linije v prvi svetovni vojni. Želja je vzpostaviti enotno evropsko Pot miru, ki bo temeljila na trajnostnem kulturnem turizmu.

Govorniki na konferenci so analizirali trenutne izzive, s katerimi se turistični sektor sooča zaradi zdravstvene in podnebne krize, ter razmišljali o tem, kako te izzive spremeniti v priložnosti in prednosti za okrevanje turistične panoge in lokalni razvoj trajnostnega turizma. Tudi v državah Jadransko-Jonske regije je turizem s ponudbo novih destinacij, ki temeljijo na kulturni in naravni dediščini, eden najhitreje rastočih gospodarskih sektorjev. Zato je pomembno, da večina gospodarstev balkanskih držav postavlja trajnostni razvoj kot predpogoj za razvoj turizma, saj le tako lahko turistična panoga bistveno prispeva k lokalnim trajnostnim pobudam.

Vzporedno je na tamkajšnji univerzi potekala poletna šola za študente iz zgoraj omenjenih držav. Predstavniki iz Slovenije so sodelovali pri izboru najboljše ideje in podelitvi nagrad.

Ancona-2

Ancona-3

Ancona-4

Interreg