< Nazaj na Uspešni razpisi

Drugi pretekli razpisi

Pot miru – dediščina prve svetovne vojne
LAS Dolina Soče ‒ Spodbujanje skupnega življenja v dolini Soče

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen s potrditvijo Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020. Projekt sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

ALISTO – Ali sulla storia/Na krilih zgodovine

Ustanova ‟Fundacija Poti miru v Posočju” je oktobra 2011 začela z izvajanjem projekta ALISTO, ki je bil odobren v sklopu Evropskega teritorialnega čezmejnega sodelovanja Slovenija‒Italija za obdobje 2007–2013. ALISTO (Ali sulla storia/Na krilih zgodovine) temelji na preučevanju arhivskih dokumentov o letalstvu med prvo svetovno vojno na območju soške fronte in bojev na reki Piavi. Projekt ima več objektivov. Najpomembnejši vidik predstavlja preučevanje letalskih fotografij terena nekdanjega bojišča od reke Soče do Piave ter njegovo transformacijo skozi čas do današnjih dni. V okviru projekta so bili izdelani simulatorji letenja, ki so omogočali virtualne prelete krajev od Soče do Piave. Ti simulatorji so bili na voljo v Kobaridu, Divači, Lugu, Trevisu in Tržiču/Monfalcone.

Drugi vidik preučevanja so območja nekdanjih letališč ob reki Soči in Piavi ter v njihovem zaledju ter zgodbe in življenje pilotov iz takratnega obdobja. Namen projekta je bil med drugim tudi sodelovanje med slovenskimi in italijanskimi strokovnjaki na področju letalstva prve svetovne vojne, ki so svoje vedenje o letalstvu predstavili na več simpozijih in razstavah v Sloveniji in Italiji.

V projekt je bilo vključenih osem partnerjev, tri iz Slovenije in pet partnerjev iz pokrajin sosednje Italije (Provincia di Treviso, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dirrezione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, Marco Polo System G.e.i.e, Comune di Monfalcone, Comune di Lugo, Občina Divača, Regijska Razvojna Agencija RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Ustanova ‟Fundacija Poti miru v Posočju”). Celoten projekt je trajal 36 mesecev in se je zaključil septembra 2014.

Projekt ALISTO – Na krilih zgodovine je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 

Pot miru – Via di pace, Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana

Ustanova ‟Fundacija Poti miru v Posočju” je oktobra 2012 začela z izvajanjem projekta Pot miru – Via di pace, ki je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija za obdobje 2007–2013. Projekt Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana je nadaljevanje in nadgradnja Poti miru v Zgornjem Posočju ter povezovanje celotnega območja na slovenski in italijanski strani, čez katerega je v času prve svetovne vojne potekala soška fronta.

Glavni cilj projekta je bil ohranitev in predstavitev kulturno-zgodovinske dediščine prve svetovne vojne na čezmejnem območju ter povezava v enoten zgodovinsko-turističen produkt Pot miru – Via di pace.
Poleg tega je projekt Pot miru s številnimi dogodki prispeval tudi k praznovanju bližnje stote obletnice prve svetovne vojne ter ohranitvi spomina na pomembno nacionalno in evropsko zgodovino.

Nekaj aktivnosti, ki jih je v sklopu projekta izvedla Fundacija:
– koordinacija in vzpostavitev Poti miru po zgledu iz Zgornjega Posočja čez celotno območje nekdanje soške fronte vse do morja s postavitvijo enotnih turistično-informacijskih tabel in smerokazov, spominskih knjig in žigov;
– izdaja vodnika po Poti miru od Alp do Jadrana, zgodovinskega zemljevida ter drugega promocijskega in didaktičnega gradiva;
– izdelava kratkega predstavitvenega filma o Poti miru od Alp do Jadrana;

– nadgradnja spletne strani www.potmiru.si s predstavitvijo celotne Poti miru;
– izvedba simpozija slovenskih in italijanskih zgodovinarjev o soški fronti;
– organizacija različnih kulturnih in gledaliških dogodkov na temo prve svetovne vojne.

V projekt je bilo vključenih 15 partnerjev, 7 iz Slovenije in 8 iz Italije (Provincia di Gorizia, Provincia di Trieste, Provincia di Udine, Comunità montana del Gemonese, Canal del ferro e Val Canale, Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, Comune di Gorizia, Comune di Monfalcone, ATS JEZIK-LINGUA, Ustanova ‟Fundacija Poti miru v Posočju”, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Komen, Občina Miren-Kostanjevica, Mestna Občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba). Vodilni partner je bil Pokrajina Gorica, Fundacija Poti miru v Posočju pa je bila koordinator projekta za slovenske partnerje. Projekt se je zaključil aprila 2015.

Projekt je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija‒Italija 2007‒2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 

Pot miru na Smaragdni poti 

Ustanova ‟Fundacija Poti miru v Posočju” je skupaj s prijaviteljem LTO Sotočje in še desetimi partnerji kandidirala v javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij.

Po odobritvi sredstev omenjenega razpisa je Fundacija februarja 2011 prevzela vlogo nosilnega partnerja pri izvedbi dela razpisa, ki je bil vezan na projekt Pot miru na Smaragdni poti. Skupaj z vsemi partnerji – občinami in drugimi institucijami goriške statistične regije – je začela razvijati tematski regionalni produkt Pot miru. Izvedenih je bilo veliko promocijskih aktivnosti, ki so Pot miru v Zgornjem Posočju povezale z zgodovinskimi potmi na območju Goriške in Krasa. Na celotnem območju nekdanje soške fronte je tako pričel nastajati enoten zgodovinsko-turistični produkt Pot miru od Alp do Jadrana.

Fundacija je izdelala in natisnila splošno zgibanko Pot miru od Alp do Jadrana v petih jezikih (slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem in francoskem). Prav tako je izdelala ali koordinirala izvedbo in tisk sedmih zgibank: Zgornje PosočjeGoriška in goriški KrasSabotin Park miru – turistična kartaSabotin – Park miruMed Krasom in SočoPoti miru na Krasu – zemljevidKobariški muzej.
Fundacija je prav tako izdelala šestnajst informacijskih tabel in z njimi opremila posamezne pomembne točke vzdolž Poti miru od Alp do Jadrana (Log pod Mangartom, Ravelnik, Kolovrat, Mrzli vrh, Mengore, Kambreško, Korada, Vrhovlje, Sabotin, Solkan, Vodice, Jama Pečina, Kostanjevica, Skopo).

 

Razpis ESRR za dodatno promocijo turistične ponudbe v Sloveniji v letu 2009

Ustanova ‟Fundacija Poti miru v Posočju” je v okviru razpisa Ministrstva za gospodarstvo Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR: za dodatno promocijo turistične ponudbe Slovenije v letu 2009 prijavila oblikovanje in izdelavo promocijskega materiala. Izdelana je bila spletna stran o Poti miru (www.potmiru.si), ki povezuje dediščino soške fronte in naravne znamenitosti doline Soče v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin. Fundacija predstavlja ponudbo različnim ciljnim skupinam na multimedijski način.

V okviru projekta so bile opravljene naslednje aktivnosti:

– postavitev spletne strani o Poti miru, ki vključuje predstavitev Poti miru, muzejev na prostem, zasebnih muzejskih zbirk, vojaških pokopališč, sakralnih objektov, kostnic itd.;

– prilagoditev spletne strani za uporabnike mobilnih telefonov;
– virtualni sprehod po Poti miru;
– interaktivna predstavitev ponudbe vodenih izletov.

Omenjeni način spodbuja obiskovalce k obisku in skuša dodatno obogatiti poletno in jesensko turistično sezono. Poleg promocije dediščine soške fronte je bil dodaten cilj razvoj blagovne znamke Pot miru.

 

Zgodovina povezuje

Trajanje projekta: od 15. 1. 2011 do 15. 4. 2012

Ustanova ‟Fundacija Poti miru v Posočju” je uspešno kandidirala na razpis Švicarski prispevek, ki ga je razpisala Švica. Razpis je bil namenjen slovensko-švicarskim programom za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji.

Naslov projekta je bil Zgodovina povezuje, izvajal pa se je 15 mesecev in zajemal različne aktivnosti. Predpogoj je bil, da je bil v projekt vključen tudi partner iz Švice. To je bilo Društvo Stelvio-Umbrail 14/18 (Verein Stelvio-Umbrail 1418), ki je leta 2008 odprlo prvi muzej o prvi svetovni vojni v Švici. Muzej se nahaja v kraju Sta. Maria v dolini Val Müstair pod prelazom Stelvio. Dolina slovi po svoji naravni lepoti, nacionalnem parku in objektih pod Unescovo zaščito.

Vsebina projekta je temeljila na medsebojnem sodelovanju, obisku in izmenjavi izkušenj. V Kobaridu je bila v prostorih Fundacije postavljena razstava o dediščini soške fronte z uporabo sodobne opreme in tehnologije. Posnet je bil kratek predstavitveni film Zgornjega Posočja, glasbeni CD z vojaškimi pesmimi narodov, ki so se borili na soški fronti, narejene so bile panoramske fotografije muzejev na prostem, organizirana je bila okrogla miza, kjer so si izkušnje izmenjali turistični akterji iz Posočja in gostje iz Švice.

Z uspešno izvedenim projektom se je simbolično z mirovnim sporočilom povezala nekdanja JZ frontna linija od švicarsko-italijansko-avstrijske tromeje na severu do Doline Soče na jugu. To pa je predstavljalo začetek vzpostavljanja Evropske Poti miru.

 

Pot po dediščini soške fronte 

Trajanje projekta: od 23. 6. 2008 do 23. 11. 2009

Fundacija je uspešno kandidirala na razpisu Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, ki ga je v sredini februarja 2008 objavila Služba vlade RS za evropske zadeve. Razpis je bil namenjen nevladnim organizacijam, nanj pa je bil prijavljen projekt Pot po dediščini soške fronte na področju ohranjanje evropske kulturne dediščine.

Fundacija je s tem projektom želela nadgraditi temelje ohranjanja in vzdrževanja dediščine soške fronte, ki so bili zastavljeni že v preteklih letih. S konkretnimi aktivnostmi je bila povečana prepoznavnost dediščine, nadgrajena znanja in sposobnosti vodnikov, izdano je bilo raznoliko promocijsko gradivo ter s tem še pospešen razvoj zgodovinskega turizma v Zgornjem Posočju, mladim pa omogočene nove delovne izkušnje.

S pomočjo evropskih sredstev je bil izdan brezplačen vodnik po muzejih na prostem, kjer so v štirih jezikih bolj natančno predstavljene osnovne informacije o posameznem muzeju (trajanje izleta, zahtevnost, nadmorska višina …), sedanje stanje in zgodovinsko dogajanje. Za promocijo vodenih izletov je bilo izdelanih več različnih letakov, zgibank in plakatov, za boljšo prepoznavnost dediščine soške fronte pa še posterji, značke in razglednice. Na področju usposabljanja je bil organiziran nadaljevalni tečaj za vodnike, ki je bil sestavljen iz seminarja in treh vodenih izletov. Novembra 2008 so zaposleni s Fundacije odšli na strokovno ekskurzijo na Norveško, kjer so si s pomočjo g. Haralda iz Norveškega urada za dediščino ogledali več različnih trdnjav in muzejev ter se srečali z njihovimi upravljalci in konzervatorji. Ekskurzija je bila pomembna tudi z vidika pridobivanja novih znanj, idej in izkušenj. Novost je bila uvedba vodenih izletov za tri ciljne skupine. Domačinom oz. domačim turističnim ponudnikom je bila dediščina soške fronte predstavljena kot dodatna ponudba v dolini Soče. Naslednja pomembna ciljna skupina so bili naši financerji in sponzorji, ki omogočajo delovanje Fundacije ter predstavniki medijev. Tretja ciljna skupina, ki je za Fundacijo tudi izrednega pomena, pa so šolske skupine, ki se jim posveča veliko pozornosti v smislu predstavljanja tematike Poti miru in prve svetovne vojne tako na terenu kot v učilnicah.
Projekt je bil zaključen v predvidenem časovnem roku. Fundacija je uspešno sodelovala tudi z vmesnim organom, REC-om iz Ljubljane.

 

Pot miru – soška fronta

V letu 2010 je Fundacija Poti miru s projektom Pot miru – soška fronta uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kulturo RS za izbor izvajalcev javnih kulturnih projektov na področju kulturne dediščine (JPR-KD-2010). Glavni namen projekta je bila priprava gostujoče razstave o dediščini soške fronte in Poti miru, ki vso to dediščino povezuje in jo združuje z drugimi naravnimi, kulturnimi in etnološkimi zanimivostmi v Dolini Soče. Razstava z naslovom Zgodbe Soče – Po poteh prve svetovne vojne je bila prvič predstavljena 17. novembra 2010 v prostorih Fundacije v Kobaridu, ob praznovanju 10. obletnice njegovega delovanja. 26. novembra 2010 je bila razstava predstavljena v italijanskem Tržiču/Monfalcone, kjer je gostovala do 8. januarja 2011. Za tem je razstava gostovala tudi v drugih krajih Italije in zamejstva. Z namenom čim večje promocije je bila otvoritev razstave v Tržiču objavljena v enem izmed najpomembnejših časopisov Furlanije – Julijske krajine, Il Piccolo. Na sami otvoritvi je bila predstavitev Poti miru in Doline Soče nadgrajena tudi z degustacijo izdelkov Mlekarne Planika.

Glavni cilj razstave je bil predstaviti dediščino soške fronte in povečati njeno prepoznavnost predvsem v zamejstvu, hkrati pa v Dolino Soče privabiti čim več obiskovalcev, ki jih ta zgodovina zanima. Precej nepremične dediščine soške fronte je zaradi reliefnih značilnosti Posočja težko dostopnih, zato je namen razstave to dediščino obiskovalcem čim bolj približati. Drugi namen razstave pa je ozavestiti ljudi o pomenu varovanja kulturne in naravne dediščine.

Razstava je sestavljena iz razstavnih panojev in avdio-vizualnih predstavitev dediščine soške fronte. Razstavni panoji so sestavljeni iz dveh delov. Na prvih so predstavljeni razni fotografski motivi nepremične in premične dediščine soške fronte (muzeji na prostem, spominska obeležja, vojaške kapele, cerkvice, motivi iz zasebnih muzejskih zbirk …), pa tudi motivi druge naravne, kulturne in etnološke dediščine na Poti miru. Fotografijam so dodani kratki slogani v slovenskem in italijanskem jeziku. Za potrebe te razstave je bilo izdelano še dodatno fotografsko gradivo. Drugemu delu razstavnih panojev pa so podlaga črno-bele arhivske fotografije, ki se prepletajo z odlomki iz dnevnikov vojakov različnih narodnosti, ki so se borili v prvi svetovni vojni.

Avdio-vizualna predstavitev sloni na 4-minutni predstavitvi Kolovrata, enega izmed številnih muzejev na prostem. Poleg filma je bila z istega muzeja na prostem posneta tudi panoramska fotografija 360°. S pomočjo teh predstavitev se obiskovalci lahko virtualno sprehodijo po jarkih in kavernah ter si ogledajo panoramo, ki jo ponuja razgled z muzeja na prostem. Od tam se namreč odpira zelo lep razgled na celotno območje nekdanje soške fronte od Kanina vse do Jadranskega morja. Zanimivost panorame je v tem, da se prvih 360° odvrti v barvah, naslednji krog pa v črno-beli različici z označenimi imeni najpomembnejših hribov in krajev (kot na starih vojaških panoramskih posnetkih).

V sklopu projekta je bila izdelana tudi štirijezična promocijska zgibanka z namenom dodatne predstavitve dediščine soške fronte in Poti miru. Brezplačna zgibanka je bila na voljo vsem obiskovalcem razstave, prav tako pa tudi za promocijo v različnih informacijskih centrih v Sloveniji in tujini, na raznih sejmih, borzah, kongresih, simpozijih.

Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Interreg